Wojciech Kaliski 

Urodzony w 1954 r. roku w Warszawie. Uprawia żeglarstwo od 14 roku życia. Bardzo wcześnie związał się z regatowym żeglarstwem morskim. W latach 70. brał udział jako załogant na wielu różnych jachtach w Morskich Mistrzostwach Polski. Pod koniec lat 70. związał się z załogami CETUS i TAURUS, na których ścigał się na Bałtyku w regatach załogowych i jednoosobowych.

Od początku lat 80. brał udział w regatach międzynarodowych, w tym w roku 1981 na jachcie CETUS wraz z Jerzym Siudym w dwuosobowych regatach przez Atlantyk, Twostar.

W latach 1983-90 liczne starty w regatach międzynarodowych i rekordy na wielokadłubowcach. Na trimaranie ALMATUR II zwycięstwo w swojej klasie w dwuosobowych regatach Plymouth – Vilamoura – Plymouth oraz na katamaranie ALMATUR III:
- regaty Ruta Del Descubrimiento z Hiszpanii na Dominikanę - 2 miejsce w swojej grupie;
- dwuosobowe regaty Plymouth – Newport;
- La Route du Rhum - samotne regaty przez Atlantyk z Francji na Gwadelupę;
- dwuosobowe regaty La Boule – Dakar;
- załogowe regaty Round Europe Race - 1 miejsce w klasie.

W 2004 roku na jachcie ZOLTAR zdobył wicemistrzostwo Polski w klasyfikacji IMS Morskich Mistrzostw Polski. W sezonie 2005 brał udział w cyklu międzynarodowych regat Nokia Oops Cup na oceanicznym, 60-stopowym trimaranie BONDUELLE.

Ma za sobą ok. 120 tys. mil żeglugi oceanicznej.

 Wojciech Kaliski 

Born in 1954 in Warsaw. Sailing grown from 14 years of age. Very early on involved with the sailing regatta of the Sea. In the 70s he participated as a crewman on a variety of yachts in the Marine Polish Championships. At the end of the 70s crews involved with the Cetus, and Taurus, which raced in the regatta in the Baltic and the single-manned.

Since the beginning of the 80s participated in international regattas, including in 1981 on a yacht with George Cetus Siudym in double race across the Atlantic, Twostar.

In the years 1983-1990 a number of racing in international regattas and records the wielokadłubowcach. At trimarans Almatur II victory in its class in the regatta double Plymouth - Vilamoura - Plymouth and the yacht Almatur III:
- Ruta Del Descubrimiento race from Spain to the Dominican Republic - 2nd place in their group;
- Double regatta Plymouth - Newport;
- La Route du Rhum - lonely race across the Atlantic from France to Guadeloupe;
- Double regatta La Boule - Dakar;
- Manned Regatta Round Europe Race - 1st place in class.

In 2004, on a yacht Zoltar the best keepers in the classification of Polish IMS Marine Polish Championship. In season 2005 he participated in a series of international regattas in the Nokia Oops Cup ocean, 60-foot trimarans Bonduelle.

Has had about 120 thousand. miles of ocean sailing.

Copyright © 2010 eXploder
Projekt i wykonanie EFEKT